FARKINDALIK VE MARKALAŞMA ADINA MARMARİS BALEVİ


Marmaris’in turizmin yanında ön plana çıkarabileceği başka değerler de vardır. Örneğin çam balı… Türkiye, bal üretiminde dünya ilk beş sıralaması içinde yer alırken, çam balı üretiminde ise birinci sırada bulunmaktadır.

Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 92si Ege bölgesinde yüzde 8i ise Yunanistan’da gerçekleştirilmektedir. Çam balı üretiminde Muğla’nın katkısı yüzde 75, Marmaris’in ise yüzde 30 civarındadır.

Muğla çam balı üretiminde Marmaris çok önemli bir rol oynamaktadır. 2. Muğla Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresinde düzenlenen yarışmada en iyi kalitede üretim yapan arıcılar ve bal Marmaris Osmaniye köyünden seçilmiştir.

Osmaniye, Marmaris köyleri arasında turizmden en az nasibini alan köyümüzdür. Marmaris çam balının yoğunluklu olarak üretildiği etrafı çam ağaçlarıyla çevrili köyümüzde çam balımızı uluslararası bir marka olarak turizme kazandırabilmek amacıyla Marmaris Kaymakamlığımız ve Köy Muhtarlığının desteğiyle geliştirdiğimiz ve 2 Mart 2011 günü olağanüstü Meclis Toplantısı sonucu gerçekleştirilmesine karar verilen “Marmaris Bal Evi” projemiz de bu sürecin bir ürünüdür.

Nihai hedefleri, tartışmasız Osmaniye’yi, makro perspektifte de Marmaris’i gözetmek olan “Marmaris Bal Evi” Projesi genel olarak arıcılığın ve Marmaris’e özgü niteliği ile markalaşmış çam balının bilimsel ve etnografik bir merkezle desteklenerek yerel kalkınmaya katkı koymasını sağlamaya yönelik alt hedeflerle şekillenmiştir.

Kalite bilincini arttırarak arıcılık, bal ve arı ürünleri konusunda Osmaniye’nin dünyaca tanınır bir merkez haline getirilmesi ve turizmden en az pay alan Osmaniye köylümüze, onyıllardır devam ettirdikleri ekonomik faaliyetleriyle uyumlu alternatif bir gelir ve istihdam alanı oluşturmak yerel kalkınma için belirlenen destekleyici hedeflerdir.

Mimar Ahmet Çağlar Erakalın tarafından hazırlanan mimari projenin tasarım sürecinin en önemli unsuru altıgenler, yani bal peteği formu olmuştur. Altıgen doğada bulunabilen ve arıların inşa edebildiği yegâne dizilim formudur. Doğanın bu formu kullanmasının nedeni ise yan yana geldiğinde arada hiç boşluk ve uyumsuzluk olmadan birleşip, toplu bir yapı oluşturabilmesidir. Mimari projemizde altıgenleri yan yana yerleştirerek bal peteğine benzer formlar oluşturulmuştur. Tasarım aşamasında mimari ihtiyaçlara göre farklı yükseltiler ve doluluk-boşlukların düzenlenmesiyle organikleşen bir yapı ortaya cıkmış plana göre konumlandırılan unsurlar projenin son halini almasını sağlamıştır. Marmaris Bal Evi Projesi, tasarımı ile bölgemizde hayata geçmeyi başarmış mimari bir başarıdır.

“Marmaris Bal Evi” projesi orta vadede yerel farkındalığı oluşturarak “Marmaris Çam Balı” markasının uluslararası tanınırlığı sağlamak amacıyla şekillendirilmiş ve planlanmıştır. Bu nedenle proje, Osmaniye’li kızların yerel, otantik ve özgün ürünlerini sergileyebilecekleri, eğitim alabilecekleri atölye ve toplantı salonlarını kapsayan şekilde belirlenmiştir.

Hedefimiz, arıcılığın en yoğun yapıldığı Osmaniye’de, markalaşmış bir değerimiz olan Marmaris çam balı ile bilimsel bir merkez haline gelmektir. Bu merkez köyümüze ve köylümüze hem sosyal rekreasyon alanı oluşturacak, hem de müze-teşhir alanı ve AR-GE laboratuvarı ile bilimsellik kazanacaktır.

1 Temmuz 2011 tarihinde temeli atılan Marmaris Bal evi projemizde bilimselliği ön planda tutmak ve uzmanların görüşleri neticesinde daha doğru adım atmak adına Türkiye’nin ilk ve en önemli arı yetiştirme uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu ve Çine Arıcılık Müzesi Proje Yürütücüsü ve Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mustafa Kösoğlu danışmanlığını almakta ve marka uzmanı Muhterem İlgüner’in fikirlerinden yararlanmaktayız.

Muğla Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Arıcılık Programı ile Arkeoloji Bölümü, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ve MAYBİR (Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği) işbirliğinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Mart ayı içinde açılması planlanan Marmaris bal evi projesi kapsamında kurumların ortak çalışma ruhu harekete geçmiş bizler için en önemli iki sektörün, turizm ve arıcılık, birbirini destekler şekilde çalıştırılması konusunda hem fikir olunmuştur.

Arıcılarımızla fikir teatisinde bulunmak amacıyla paylaşım toplantıları gerçekleştirilmiş ve paydaşlarımız proje hakkında kısa bilgilendirmeler yapılmış, yöremiz arıcıları ile Marmaris Bal Evi için ortak hareket etmeye karar verilmiştir.

Ortak bir çalışmanın ürünü olan Marmaris bal evi ile ilgili çalışmalarda Türkiye genelinden de destek sağlanmıştır. “T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü” proje hakkında bilgilendirilmiş, Bakanlığımızın fikri desteği alınmıştır. Yine ülke genelinde arıcılarımıza farklı illerde hizmet sunan arı yetiştirici birlikleri ile görüşmeler yapılmış bal evinde sergilenmek üzere yörelerine özgü malzemeler istenmiştir.

Marmaris ve yöresinin arıcılığı daha bilimsel olarak tanıtma amaçlı projemiz ileride yapılması öngörülen kongre, seminer ve toplantılar ile faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir.

www.marmarisbalevi.com.tr