Genel Bilgiler

“II. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu” 14-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecektir.

20-22 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu’nda ulaştığımız büyük başarı ve motivasyon neticesinde Marmaris Bel Evi’nde Marmaris Bal Şenliği (13 Ekim 2017) ve II. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu’nun 14-15 Ekim 2017’de Marmaris Grand Azur Otel’de düzenleneceğini duyurmaktan onur duyarız.

Arıcılık gerek insan yaşamı üzerine olumlu etkileri ve gerekse ekonomik önemi nedeniyle, ilgi çeken bir uğraşı dalı olmuştur. Günümüzde doğal sağlık ürünlerine yönelim hızla artmaktadır. Apiterapi,  balarısı ve balarısı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımıdır şeklinde özetleyebiliriz.

Türkiye 4 milyonun üzerinde koloni varlığı ve 75.000 ton/yıl bal üretimi ile dünya sıralamasında önemli bir yere sahiptir. Dünya çam balı üretiminin yaklaşık %92’si Ege bölgesinde üretilirken, Türkiye’de illere göre arıcılık potansiyeline baktığımızda Muğla ili bal üretiminde birinci sırayı almaktadır. Bununla birlikte, oldukça elverişli koşullara karşın bal dışındaki diğer apiterapi ürünlerinin üretimi sadece sınırlı sayıda üretici tarafından yapılmaktadır.

“I. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu” sürecinde arıcılık sektörü ile apiterapinin tüm paydaşlarının buluşması, başta tıp hekimleri olmak üzere sağlık sektörü çalışanları ile değerli arıcılarımızın teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra ilgili konularda deneyimlerini arttırmaları sağlanmıştır. “I. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu”  esnasında özellikle “Çam Balı”nın tanıtımının arttırılması yanında, ülkemizde ve uluslararası arenada apiterapi ile ilgili konu ve sorunların, Çin, Hindistan, Sırbistan ve Romanya’dan gelen yabancı uzmanlar ve Türkiye tıp camiasından hekimler tarafından irdelenmiş ve apiterapinin tam anlamıyla uygulayıcısı olan “tıp hekimleri” ile üreticisi konumundaki “arıcı” dostlarımızın buluşması Sempozyum katılımcılarını memnun etmiştir. Bu sonuç ikincisinin düzenlenmesi hususunda bizleri cesaretlendirmiştir.

“II. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu” nda konuyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyumda iki tema üzerinde durulması planlanmaktadır:

Üretim teknolojisi: dünya da pazarlama sorunu yaşanmayacak yüksek kalite çam ve çiçek balı, arı sütü, polen, propolis üretim teknik ve yöntemlerinin üreticiler ile paylaşılması

Apiterapi: Arı ürünlerinin klasik tedavilerin yanında Sağlık Bakanlığından sertifika alan doktorlar tarafından uygulanması ile yerli ve yabancı hastaların şifa bulma oranlarının artması; apiterapinin, sağlık turizmi açısından Çin, Hindistan gibi tamamlayıcı tıp yöntemleri ( apiterapi vb ) sayesinde sağlık turisti çeken ülkeler ile rekabetimizde bize sunacağı avantajlar

Bu konular çerçevesinde arıcılar arzu ettikleri konuların tartışılması için konusunda uzman kişilerle her türlü sorunlarını tartışma fırsatı bulacaklardır.

Önceki yıldan farklı olarak bu yıl “stand kiralama” imkanı sağlanacak olup, ayrıntılı bilgiler için www.marmarisapiterapi.com adresini ziyaret ediniz.