Bildiri Gönderimi

Genel Kurallar

 • Sempozyuma bildiri ile ya da dinleyici olarak katılacak herkesin online kayıt yaptırması zorunludur. Kayıtlar 15 Eylül 2017 tarihine kadar kabul edilecektir.
 • Yer ve zaman sınırlaması nedeniyle, kongreye kaydolan bir katılımcı sadece bir sözlü bildiri ile sempozyuma katılabilir. Bu sayıdan fazla bildiri gönderenlerin bildirileri, Bilim Kurulu tarafından elenir.
 • Kabul yazısı gönderildikten sonra bildirilerin geri çekilmesi mümkün değildir.

Bildiri Metninin Hazırlanması ve Girişi

 • Sempozyum ile ilgili her türlü yazışma ve bildiri gönderimi için Genel Sekretarya’ya mirayapak@mto.org.tr ve mdogaroglu@gmail.com adreslerinden ulaşılabilir.
 • Sempozyumda sunulacak bildiri ayrıca makale haline getirilerek bildiri ile birlikte Sekreterya’ya gönderilir. Makale 2 A4 sayfasını geçmeyecek şekilde Calibri, 11 punto ile hazırlanır ve 2418x2192 pixel boyutunun altında olmayacak şekilde en fazla 2 adet fotoğraf eklenir. Fotoğraflardan biri sayfa mizanpajına göre elenebilir. Bildirilerden katılımcı tarafından hazırlanan makale, sempozyum kitapçığında yer alacaktır.
 • Sempozyum kitapçığında yer alacak makaleler yerli bildiriler için Türkçe; yabancı bildirilerde İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Yabancı dilde bildiri sunum yapacak kişilerin bildirilerinin orijinal kopyasını (sunumun tamamı) 15 Eylül 2017 tarihine Sekretarya’ya mirayapak@mto.org.tr adresine göndermelidirler.
 • Bildiri makalesinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmeli, kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak),  adresleri, unvanları ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 • Makalede en fazla 10 adet anahtar sözcük girilmelidir.
 • Sunum şekli sözlüdür. Poster sunumu kabul edilmeyecektir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için Sekretarya ile bağlantıya geçiniz.

Sözlü Sunum

 • Sözlü sunum süresi, soru-cevap bölümü dahil 30 dakikadır. Süre uzatımına izin verilmeyecek olup süre dolmadan önce oturum başkanı tarafından gerekli uyarıların yapılması ardından, konuşmacı kendisine belirlenen süre içerisinde sunumunu tamamlamamış olsa dahi süre dolduğunda sunumlar kesilecektir.
 • Sunumlar Office 2003 Programlarına uyumlu hazırlanmalıdır.
 • Katılımcılar, komite tarafından sağlanacak bilgisayarları kullanabilecekleri gibi kendi bilgisayarlarını da yansı sistemine VGA üzerinden bağlayabilirler.

Stand Kiralanması

 • Stand alanları sempozyumun yapıldığı salonun girişinde yer alacaktır.
 • Standlar 1m X 3 m uzunluğunda masa düzeni ve sandalyelerden oluşmakta olup masa üzerinde tanıtım materyalleri ile ürünler yer alabilcektir.
 • Kiracı en fazla 2 banner kullanabilir.
 • Ürün satışına izin verilmektedir.
 • Stand kiraları 2 gün için yapılır; süre kısaltılamaz ve uzatılamaz.
 • Stand kiraları 2 gün için 300 Euro’dur.